تاریخچه

تاریخچه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)

۱۳۷۵

در سال ۱۳۷۵ همزمان با پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، با موافقت بانک مرکزی مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری به بانک صنعت و معدن داده شد و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان آخرین شرکت سرمایه گذاری وابسته به شبکه بانکی شروع به فعالیت کرد.

۱۳۷۶

در سال ۱۳۷۶، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس به ثبت رسید.

۱۳۷۷

در سال ۱۳۷۷، اولین معامله سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با نماد “وصنعت” در بازار بورس تهران انجام شد.

۱۳۸۲

بخشی از سهام شرکتهای متعلق به بانک صنعت و معدن به روش عرضه اولیه در بورس به صورت تدریجی به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن انتقال یافت و شرکت از سال ۱۳۸۲ مالک سهام بلوکی و یا مدیریتی شرکتهای سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، گلوکوزان، نیروکلر، کاشی پارس و لیزینگ صنعت و معدن شد.

۱۳۸۳

سرمایه گذاری های بورسی شرکت از  ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسید

۱۳۹۰

در سال ۱۳۹۰، ارزش روز سبد سرمایه گذاری های بورسی شرکت با گذشت ۱۳ سال از زمان پذیرش در بورس، از مرز ۳۰۰۰ میلیارد ریال عبور کرد

۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۲، با توجه به اتخاذ مدیریت ریسک مناسب در استراتژی های مدیریت دارایی ها خصوصا در شرایط رشد بازار سرمایه، سود خالص شرکت از مرز ۱۷۰۰ میلیارد ریال عبور کرد.

۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۳ شرکت بعد از یک وقفه ده ساله، اقدام به افزایش سرمایه نموده و سرمایه شرکت با استفاده از اندوخته، مطالبات و آورده سهامداران و به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶، ۵۱% از سهام شرکت به گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی طی مزایده عمومی واگذار شد.

۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷، با توجه به تعهدات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی به عنوان سهامدار جدید، نام شرکت به سرمایه گذاری توسعه صنعت  و تجارت تغییر یافت.