چشم انداز

چشم انداز و ماموریت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

چشم انداز ما 

چشم‌انداز ما فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران می‌باشد.

ماموریت ما 

مأموریت ما بکارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران می باشد.

ارزش های ما

● خوشنامی ما،‌مهمترین سرمایه سازمانی
● کار گروهی، تضمینی برای موفقیت و پیشرفت ما
● شناخت و استخدام شایسته ترین افراد برای انجام هر کار
● به کار گیری تلاش مستمر چهت ایجاد بهترین بازده برای سهامدارن و سایر ذینفعان
● اعتقاد به بهبود روز افزون فرآیندهای عملکردی در سایه سخت کوشی و تلاش مداوم

هرم شایستگی (منشور اخلاق و رفتار)