ترکیب سهامداران

تركيب سهامداران

پس از واگذاری مالکیت ۵۱ درصد از سهام شرکت به گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی، دیگر سهامداران عمده شرکت شامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان، بانک صنعت و معدن و شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد.