سوالات متداول سهامداران

سوالات عمومی سهامداران شرکت های گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت

واحد سهام، مجامع و منابع انسانی اقدام به جمع آوری سوالات متداول پرسیده شده از سوی سهامداران کرده است.


محاسبه NAV می‌بایست توسط تحلیل‌گران بازار سرمایه انجام شود. تحلیل‌های انجام‌شده توسط فعالان بازار سرمایه معمولا از طریق شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، گزارش شرکت‌های کارگزاری و همچنین سامانه ستان در دسترس می‌باشد. NAV شرکت دو ساله در گزارش فعالیت هیئت مدیره محاسبه شده و به صورت مبسوط شرح داده شده است.

هدف شرکت از سهامداری این شرکت‌ها سودآوری بوده و با توجه به وجود گزینه‌های بهتر سرمایه‌گذاری نسبت به تغییر وزن شرکت‌های مزبور در پرتفوی اقدام شد.

در رعایت دستورالعمل «حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده‌است، شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه فعالیتی در جهت کنترل یا جهت‌دهی قیمت سهام وصنعت نخواهد داشت.

سهام شرکت در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰% بازدهی داشته که این بازدهی در مقایسه با شاخص بورس و سایر شرکتها ی سرمایه گذاری جزء بهترین  بازدهی ها بوده . بطور کلی عملکرد سهام شرکت تابعی از عملکرد  بازار سهام میباشد.

قیمت توسط بازار تعیین میشود و شرکت دخالتی در تعیین قیمت شرکت ندارد.

با توجه به خرید شرکتهای زیر مجموعه ودر جهت متمرکز کردن کارکنان شرکتهای سرمایه گذاری خریداری شده و افزایش بهره وری  کارکنان در یک دفتر تجمیع شده اند.

استیجاری

آدرس شرکت در سایت کدال که مرجع اطلاع رسانی به سهامداران است افشاء گردیده است.

بستگی به انتظارات اشخاص از بازدهی بازار و عوامل مهم تاثیر گذار مثل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد

به گزارش فعالیت هیات مدیره مراجعه شود.

بیشتر در شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار که جزئیات این شرکتهای سرمایه پذیر در سایت کدال قابل مشاهده است

شرکت تابع قوانین بورس اوراق بهادار میباشد واین موارد از مفاد این قوانین میباشد.

اگر در جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد انجام می شود.

شرکت تابع قوانین بورس اوراق بهادار میباشد واین موارد از مفاد این قوانین میباشد.

اگر در جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد انجام می شود.

در سال مالی ۳۱/۰۶/۹۷ بیشترین سود تاریخ توسعه صنعتی محقق شده که طبق برنامه در قالب سود تقسیمی مجمع و افزایش سرمایه از محل انباشته به سهامداران پرداخت خواهد شد.

نحوه دریافت در سایت کدال اطلاع رسانی میشود و از طریق امور سهام شرکت

به امور سهام شرکت مراجعه شود.

از طریق آنلاین و مراجعه به کارگزاری های اوراق بهادار

با مراجعه با سیت بورس میتوان قیمت را در لحظه دید.

بله با وکالتنامه مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار

  • انتقال سهام متوفی به وراث
  • برای انتقال سهام به بازماندگان شخص متوفی نماينده ورثه می تواند با مراجعه به دفاتر پيشخوان ( ليست دفاتر پيشخوان دولت ) دولت نسبت به اين موضوع اقدام نمایند.

مدارک لازم:

۱- شناسنامه مرحوم و ورثه ( در صورت ارائه کپی برابر اصل شناسنامه در موارد لازم ، کپی صفحه توضیحات و برای مادر صفحه دوم شناسنامه نیز الزامي است. )
۲- کارت ملی مرحوم و ورثه
۳- گواهی حصروراثت
۴- مفاصا حساب دارایی
۵- گواهی فوت
۶- برگه سهام

اگر ورثه مایل باشند تمام سهام مرحوم تنها به یکی از ورثه منتقل شود می توانند همگی به یکی از ایشان وکالتنامه محضری در خصوص انتقال سهام و دریافت سود داده و وکالتنامه را نیز به عنوان مدرک به شرکت ارائه نمایند.

طبق قانون تا چهارماه پس از اتمام اتمام سال مالی شرکت برگزار خواهد شد.

مراجعه به کارگزاری مربوطه

مطابق با اساسنامه تمرکز روی انواع سرمایه گذاریها میباشد.