گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

به منظور ایجاد دسترسی کارآمد برای صاحبان سهام به مهمترین گزارش های شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت،‌ گزارش های فعالیت هیئت مدیره، گزارش های تفسیری، اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده و تصمیمات مجمع عادی سالانه در این بخش قابل دسترسی است.

دریافت آخرین گزارش ها