هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.


محمد مهدی زردوغی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره : ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
 • سمت قبلی : مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری جامی
 • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت مالی
رامین ربیعی (نایب رئیس هیئت مدیره – غیر موظف)
 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
 • سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه­داری
حسین سلیمی (عضو هیئت مدیره – غیر موظف)
 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۷ تیر ۱۳۹۸
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد کارشناس ارشد بازرگانی با گرایش مالی
محمد رضا عربی مزرعه شاهی (عضو هیئت مدیره – غیرموظف)
 • تاریخ شروع : ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
 • سمت قبلی : مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری
 •  تحصیلات :دکتری مدیریت ریسک

تغییر سمت آقای مهدی زردوغی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است و در حال طی مراحل قانونی است، انتشار آگهی از طریق روزنامه رسمی می‌باشد.