آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد: وصنعت

شماره ثبت : ۴۹۳۵۲

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ به آدرس ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان اقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، برگزار خواهد شد حضور به‌هم رسانید.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالنتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

اشتراک گذاری پست